Hyr världens mesta avancerade lagerrobot / leveransrobot - fr. 99 kr / dag

Gratis rådgivning: 010-641 08 00

Vill du veta mer? Fyll i ditt nummer.

Telefon

Så här fungerar Webot Kontorsrobot:

Effektiviserar leveranser mellan kök och servering.

Hanterar upp till 60 kg last åt gången, motsvarar cirka 2 anställda.Arbetar dygnet runt och är lika lätt att hantera som en iPad.

Roboten är inte en vagn utan en trygg medarbetare!

24 – 48 mån hyresavtal med full service.

Hyr världens mesta avancerade desinfektions / leveransrobot - fr. 99 kr / dag

Robotteknologi blir allt mer vanligt inom kontorsmiljöer, särskilt när det gäller att hantera leveranser och servering av mat och dryck. Robotar kan effektivisera verksamheten och minska arbetsbelastningen för personalen. Leverans- och serveringsrobotar är särskilt användbara för företag som har stora personalstyrkor och/eller begränsade köks- och matsalsområden.
 
En av de största fördelarna med leverans- och serveringsrobotar på kontor är att de kan öka effektiviteten i verksamheten. Robotar kan hjälpa till med att hantera logistiken av mat och dryck, och därmed minska väntetiden för anställda. Detta sparar tid för de anställda och minskar risken för att arbetet blir eftersatt på grund av långa köer eller problem med mat och dryck.
 
Leveransrobotar är ett populärt val för kontor som vill leverera mat och dryck till anställda på ett snabbt och effektivt sätt. Robotarna kan programmeras för att leverera maten till specifika platser i kontoret eller till de anställdas skrivbord.
 
Detta minskar behovet av att anställda behöver gå till köket eller matsalen för att hämta maten, vilket sparar tid och ökar produktiviteten. Dessutom kan robotarna övervaka livsmedelstemperaturen och se till att maten förvaras på ett säkert sätt, vilket minskar risken för hälsoproblem.
 
Serveringsrobotar används främst för att servera mat och dryck på anställdas bord. Dessa robotar kan effektivt navigera i trånga utrymmen och undvika hinder som kan finnas på vägen.
 
De kan också programmeras för att känna igen specifika anställda och deras preferenser, vilket ger en mer personlig service. Dessutom kan robotarna övervaka bordssituationen och anpassa sin service baserat på behoven hos de olika borden, vilket ökar effektiviteten och minskar risken för misstag.

En annan fördel med leverans- och serveringsrobotar på kontor är att de kan hjälpa till med att hantera logistiken av föremål som inte är mat och dryck.

Robotar kan användas för att leverera dokument, paket och andra föremål mellan avdelningar eller mellan byggnader. Detta sparar tid för personalen och minskar risken för att viktiga föremål går förlorade.

manpowervsrobot-v
manpowervsrobot

Morgondagens teknik är här, spara 250 000 kr per år!​

En anställd kostar cirka 304 000 kr/år, Webot kostar från 36 000 kr per år. 

På 4 år sparar du en miljon kronor!

INKL 4 ÅRS GARANTI & FRI SERVICE

 99 kr

Per dag

Från

Överlägset marknadens bästa hotellrobot:

En anställd kostar cirka 304 000 kr/år, Webot kostar från 36 000 kr per år. 

På 4 år sparar du en miljon kronor!

Hyr restaurangrobot som är lika enkel att hantera som en iPad och som motsvarar dubbelt så mycket i effektivt arbete.

På 4 år sparar du en miljon kronor!

Webot restaurangrobot  är smart, säker och kostnadseffektiv.

Lager & Logistik

Skydda anställda och ditt leveransflöde!

Skydda dina anställda och lagrets alla ytor för att hålla verksamheten i drift.

Restaurang

Skydda och effektivisera din restaurang!

Skyddar gästerna mot infektion och andra potentiella bakterier. Leveransrobotar effektiviserar.

Coffee Shop

Effektivisera med leveransrobotar och skydda din Coffee Shop!

Desinfektionsrobot skyddar gästerna mot infektion och andra potentiella bakterier.

Tåg, Buss & Flyg

Håll dig säker under resan!

Desinfektionsrobotar skyddar stora områden som flygplatser och andra transportknutar. Håll resenärer säkra genom att ha en ren miljö.

Hotell

Säker och trevlig logimiljö.

Hotellrobot med både UV-ljus och desinfektionslägen för torr dimma säkerställer det en säker och virusfri miljö på hotellet.

Bio, Teater & Mässor

Håll besökarna säkra och trygga!

Desinfektionsrobotar skyddar stora områden som biografer, teatrar och mässlokaler etc. Håll besökarna säkra genom att ha en ren miljö.

Framtiden är här, välkommen!

Webot automatiserar hela din lagerhantering. Vi är störst på självkörande leveransrobotar för framtidens sätt att jobba effektivt.

Rekrytera en leveransrobot som Runner för bara 18% av lönekostnaden!

Leveransrobotar är en av de mest använda robotteknologierna inom lagerhantering idag. Dessa robotar är ett effektivt sätt att transportera varor och material inom ett lagerområde, och kan hjälpa till att öka effektiviteten och minska kostnaderna.
 
En av de största fördelarna med leveransrobotar i lager är att de kan transportera varor och material från en plats till en annan utan behovet av manuell transport. Detta minskar risken för skador på varor eller personskador, vilket är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador inom lagerindustrin.
 
Leveransrobotar kan också utföra uppgifter som att flytta varor från pallar till hyllor eller från hyllor till lastpallar, vilket minskar behovet av manuell hantering och sparar tid.
 
Leveransrobotar kan också hjälpa till att minska kostnaderna i lagerhantering genom att effektivisera arbetet. Eftersom robotar kan arbeta 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan, kan de öka produktionen av lagerhantering genom att minska tiden det tar att transportera varor och material. Detta minskar kostnaderna för manuell arbetskraft och minskar risken för mänskliga fel.
 
Robotar kan också användas för att övervaka och hantera lagerbeståndet. Med hjälp av sensorer kan robotar övervaka lagerbeståndet och varna när det är dags att beställa nya varor. Detta minskar risken för att lagerföremål går slut och minskar tiden det tar att beställa nya föremål.
 
En annan fördel med leveransrobotar i lager är att de kan anpassas för att passa olika lagermiljöer. Robotar kan vara utrustade med sensorer och kartor som hjälper dem att navigera i trånga utrymmen eller hantera hinder som finns i vägen.
 
De kan också anpassas för att hantera olika typer av varor eller material, inklusive tunga laster som kräver specialutrustning. Säkerhet är också en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller leveransrobotar i lager. Robotar kan vara utrustade med sensorer som övervakar deras omgivning och undviker hinder eller farliga situationer. Dessutom kan robotar också anpassas för att hantera farliga material som kräver extra försiktighet eller specialutrustning för att hanteras säkert.
 
En annan fördel med leveransrobotar i lager är att de kan anpassas för att fungera med andra robotteknologier. Till exempel kan robotar arbeta tillsammans med lagerrobotar för att öka effektiviteten och minska kostnaderna i lagerhantering. Lagerrobotar kan användas för att transportera varor och material från en plats till en annan, medan leveransrobotar kan användas för att leverera varor och material direkt till kunder eller andra avdelningar.

Morgondagens teknik är här, spara 250 000 kr per år!

Webot automatiserar hela ditt lager. Vi är störst på självkörande leveransrobotar för framtidens sätt att jobba effektivt.

Rekrytera en leveransrobot som Runner för bara 18% av lönekostnaden!

BOKA DEMO & FÅ OFFERT

Fyll i giltig information nedan, TACK!

Välj robot av intresse